Ekstensometry odkształceń poprzecznych i średnicy standardowe i wysokotemperaturowe

Ekstensometry standardowe

Standardowe oraz miniaturowe urządzenia do pomiaru odkształceń poprzecznych i zmiany średnicy próbki. Mogą współpracować w czasie tego samego testu na jednej próbce z ekstensometrami osiowymi. Dostępne w opcjach temperatury pracy od -265 do +200 st. C.

 • Model 3575 Transverse (diametral) Extensometers
  Uniwersalny ekstensometr do pomiaru odkształceń poprzecznych lub zmiany średnicy próbki. Może być mocowany na próbkach w tym samym badaniu z ekstensometrem liniowym serii 3542. Karta produktu PDF
 • Model 3475 Miniature Transverse Extensometers
  Miniaturowy ekstensometr do pomiaru odkształceń poprzecznych lub zmiany średnicy próbki. Mocowany na małych lub cienkich próbkach, może być jednocześnie używany z ekstensometrami osiowymi serii 3442 lub 3542. Karta produktu PDF
 • Model 3575AVG Sheet Metal r-Value Extensometers
  Ekstensometr zaprojektowany do pomiaru r-value w próbkach arkuszy (pasków) metali. Urządzenie uśrednia boczne pomiary naprężeń w dwóch miejscach próbki. Ekstensometr może być mocowany na próbkach w tym samym badaniu z ekstensometrem liniowym serii 3542. Karta produktu PDF 

Ekstensometry wysokotemperaturowe

Dwa modele do zastosowań wewnątrz pieca lub do kontaktu z próbką przez dzieloną komorę grzewczą.

 • Model 3580 High Temperature
  Ekstensometr zaprojektowany do pomiaru odkształceń poprzecznych i średnicy na próbkach testowanych w temperaturze do 1000 °C (1832 °F). Urządzenie może być używane w komorach z bocznym „okienkiem” lub przy piecach indukcyjnych. Karta produktu PDF
 • Model 7675 High Temperature Transverse Extensometers (700 °C)
  Model dedykowany do testów wewnątrz zamkniętej komory, gdzie cały ekstensometr wraz z próbką wystawiony jest na działanie wysokiej temperatury. Urządzenie pracuje bez systemu chłodzenia w temperaturze do 700 °C . Ekstensometr może być jednocześnie używany na próbce z Modelem 7642 służącym do pomiaru odkształcenia liniowego w celu np. wyznaczenia współczynnika Poisson’a. Karta produktu PDF