Ekstensometry odkształceń poprzecznych i średnicy standardowe i wysokotemperaturowe

Ekstensometry standardowe

Standardowe oraz miniaturowe urządzenia do pomiaru odkształceń poprzecznych i zmiany średnicy próbki. Mogą współpracować w czasie tego samego testu na jednej próbce z ekstensometrami osiowymi. Dostępne w opcjach temperatury pracy od -265 do +200 st. C.

 • Model 3575 Transverse (diametral) Extensometers
  Uniwersalny ekstensometr do pomiaru odkształceń poprzecznych lub zmiany średnicy próbki. Może być mocowany na próbkach w tym samym badaniu z ekstensometrem liniowym serii 3542. Karta produktu PDF
 • Model 3475 Miniature Transverse Extensometers
  Miniaturowy ekstensometr do pomiaru odkształceń poprzecznych lub zmiany średnicy próbki. Mocowany na małych lub cienkich próbkach, może być jednocześnie używany z ekstensometrami osiowymi serii 3442 lub 3542. Karta produktu PDF
 • Model 3575AVG Sheet Metal r-Value Extensometers
  Ekstensometr zaprojektowany do pomiaru r-value w próbkach arkuszy (pasków) metali. Urządzenie uśrednia boczne pomiary naprężeń w dwóch miejscach próbki. Ekstensometr może być mocowany na próbkach w tym samym badaniu z ekstensometrem liniowym serii 3542. Karta produktu PDF 

Ekstensometry wysokotemperaturowe

 • Model 3580 High Temperature
  Ekstensometr zaprojektowany do pomiaru odkształceń poprzecznych i średnicy na próbkach testowanych w temperaturze do 1000 °C (1832 °F). Urządzenie może być używane w komorach z bocznym „okienkiem” lub przy piecach indukcyjnych. Karta produktu PDF