Ekstensometry do badania skał, betonu i asfaltu

Siedem urządzeń do badania odkształceń podłużnych, poprzecznych oraz wyznaczania współczynnika Poisson’a.

 • Model 3542RA Averaging Axial Extensometers
  Ekstensometr do prowadzenia testów ściskania i rozciągania próbek betonu i skał o dużej średnicy. Odkształcenie liniowe jest mierzone przez dwa czujniki umieszczone na przeciwnych stronach próbki, następnie odczyt jest uśredniany. Ten ekstensometr może być używany jednocześnie z badaniem zmiany obwodu lub średnicy próbki za pomocą ekstensometrów Model 3544 lub Model 3975. Karta produktu PDF
 • MODEL 3442RA1 Miniature Averaging Axial Extensometers
  Ekstensometr do prowadzenia testów ściskania i rozciągania próbek betonu i skał o małej średnicy. Odkształcenie liniowe jest mierzone przez dwa czujniki umieszczone na przeciwnych stronach próbki, następnie odczyt jest uśredniany. Karta produktu PDF
 • Model 3544 Circumferential Extensometers
  Urządzenie zaprojektowane do badania zmiany średnicy dużych próbek skał i betonu w testach ściskania. Może być stosowany w komorach ciśnieniowych w testach 3D. W trakcie pomiaru parametry odkształceń liniowych mogą być zbierane z użyciem Modelu 3542RA. Karta produktu PDF
 • Model 3909 Extensometers for Simple Performance Testing of Asphalt
  Ekstensometr osiowy do pomiarów odkształceń asfaltu. W zależności od procedury testu używa się dwóch, trzech lub czterech urządzeń na próbkę. Karta produktu PDF
 • Model 3910 Extensometers for Creep Compliance and Tensile Strength Testing of Asphalt
  Zestaw składający się z dwóch ekstensometrów w celu jednoczesnego odczytu odkształceń w dwóch prostopadłych osiach. Mocowany na końcach próbki w kształcie walca o średnicy 4″ lub 6″ w próbach rozciągania i pełzania asfaltu. Karta produktu PDF
 • MODEL 3911 Extensometers for Indirect Tensile Testing of Asphalt
  Urządzenie używane do mierzenia bocznych deformacji asfaltu w testach rozciągania (pośredniego). Mocowany do próbki kształcie walca o średnicy 4″ lub 6″. Karta produktu PDF
 • MODEL 3975 Extensometers for Diametral Rock and Concrete Testing
  Produkt projektowany na zamówienie, przygotowywany do badania małych zmian średnicy próbki, wykorzystywanych do wyznaczenia współczynnika Poisson’a. Ekstensometr dedykowany do badań skał, betonu i asfaltu, może pracować w jednym badaniu na tej samej próbce z ekstensometrem osiowym Model 3542RA. Karta produktu PDF